Glasvezel

Glasvezel buitenaf heeft de vraagbundeling voor glasvezel in het deelgebied Gelderland Midden & Zuid positief afgerond.

Op 19 november 2018 is de minimale 50% van de ruim 6000 behaald, waardoor Glasvezel buitenaf gaat starten met de uitrol van glasvezel.
Naar verwachting zullen de eerste verbindingen dan rond 2019/2020 opgeleverd worden.

Voor meer informatie en het bestellen van een abonnement kunt u op onze actie website www.waaromhetbuitengebiedniet.nl terecht.

Onze partners