Glasvezel

Glasvezel buitenaf is gestart met de vraagbundeling voor glasvezel in het deelgebied Gelderland Midden & Zuid

Als op 19 november 2018 voor minimaal 50% van de ruim 6000 potentiele aansluitingen een abonnement is afgesloten, zal Glasvezel buitenaf gaan starten met de uitrol van glasvezel.
Naar verwachting zullen de eerste verbindingen dan eind 2020 opgeleverd worden.
Wanneer we de 50% niet halen, zal er ook geen glasvezel aangelegd worden. Snel internet zal dan waarschijnlijk ook nog wel een paar jaar op zich laten wachten.

Voor meer informatie en het bestellen van een abonnement kunt u op onze actie website www.waaromhetbuitengebiedniet.nl terecht.

Onze partners